Träningsbanor på Runemo Gård

För att vi skall få så bra träningsmöjligheter som möjligt på Runemogård så började vi år 2011 att planera för ett grustag och för att genomföra detta så köpte vi till en grannfastighet och gjorde dom ansökningar som behövdes. Detta blev klart år 2013 och vi kom igång med produktionen av grus år 2014.

Där blandar vi 0-8 moränkross med 0-8 naturgrus för att få den rätta balansen mellan fäste och svikt, vi har lite olika underlag på banorna (lösare på rakbanan).

Här finns en 1500 meter lång och 7,5 meter bred kuperad bana som delvis följer Voxnans älvkant.

Gården har en 2200 meter lång och 6 meter bred bana som går upp till Hyttbergets topp (efter den körs det mycket intervallträning).
Vi har även en 600 meters Rakbana och en 800 meters Rundbana.

Till gården finns 30 hektar åkermark och rikligt med hagar.

Avstånd till olika travbanor från Runemogård:

Bollnäs 1 mil
Gävle 10 mil
Hagmyren 11 mil
Rättvik 11 mil
Romme 14 mil
Bergsåker 16 mil
Solvalla 27 mil
Sundbyholm 27 mil
Dannero 28 mil
Östersund 28 mil
Örebro 30 mil

Totalt finns det 11 travbanor inom 30 mil.

Sommartid när det behövs så vattnar vi banorna med 30 kubik vatten per dag och efter det så river vi och sladdar banorna.